Latvijas Al-Anon vēsture

1991. gada novembrī – darbību sāk Al-Anon grupa Tukumā. Lielu atbalstu grupai sniedz pilsētas narkologs, bet arī paši alkoholiķu tuvinieki notic, ka pastāv risinājums, un čakli apmeklē grupas sapulces. Atrodas entuziasti, kas reizi nedēļā brauc arī no Rīgas. Tukuma grupa darbību reģistrē arī Vispasaules Al-Anon kalpošanas dienestā.

Ap 1992.1993. gadu – Gaiļezera slimnīcas barakās, narkoloģijas nodaļā, satiekas cilvēki, kuri vēlāk izveido Al-Anon grupu Rīgas 1. slimnīcā, kura sāk saukties par “Sveci”. Savukārt Strēlnieku ielas pagrabiņā pie psiholoģes Ainas Valdmanes meklē palīdzību vairāki cilvēki. Notiek arī sapulces.

1998. gada 31. janvārī – sākas Latvijas Al-Anon dienesta darbība, kad Rīgā, Strēlnieku ielas pagrabiņā, sanāk vairāku Al-Anon grupu pārstāvji, lai vienotos par Latvijas Al-Anon sadraudzības kalpošanas dienesta izveidi. Dienestā uzsāk kalpot dalībnieki no Tukuma grupas “Ausma”, Rīgas grupām “Svece” un “Liedags”, Jelgavas “Alkor”, Valdemārpils Al-Anon grupas un Liepājas Al-Anon grupas.

1998. gada martā izdots pirmais Latvijas Al-Anon informatīvais izdevums.

No 2000.–2004. gadam – reizi mēnesī iznāk avīze “Latvijas Al-Anon”.

2001. gadā – sāk darboties Latvijas Al-Anon mājas lapa, pastkastīte un e-pasta adrese.

2006. gadā – iespiesta brošūra “Alkoholisms – ģimenes slimība. Al-Anon ģimenes grupas”.

2012. gada jūnijā – iznāk atjaunotās avīzes “Latvijas Al-Anon” pirmais numurs.

2013. gada septembrī – sāk darboties Latvijas Al-Anon atjaunotā mājas lapa.

2020. gada martā – sāk darboties Latvijas Al-Anon jaunā mājas lapa.

2022. gada 22. janvārī – norisinās pirmais Latvijas Al-Anon tiešsaistes forums ar tēmu “Kopā mēs varam” par godu Latvijas Al-Anon 30 gadu jubilejai.

Latvijas Al-Anon pārstāvji katru gadu arī piedalās Anonīmo Alkoholiķu (AA) grupu jubilejas pasākumos visā Latvijā. Parasti tajos ir atvēlēta vieta un laiks arī Al-Anon sapulcei.

%d bloggers like this: